[1]
Jämte, J., Kelekay, J., Schclarek Mulinari, L. och Sohl, L. 2020. Samhällsvetenskapliga perspektiv på Black Lives Matter. Sociologisk Forskning. 57, 3–4 (dec. 2020), 363–379. DOI:https://doi.org/10.37062/sf.57.22320.