[1]
Berg, L.-E. 2020. Socialpsykologiska experiment: Markus Arvidsson och Bengt Starrin. Sociologisk Forskning. 57, 3–4 (dec. 2020), 428–430. DOI:https://doi.org/10.37062/sf.57.22327.