[1]
Hallonsten, O. 2022. Järnburen smids på nytt: Ett klassiskt sociologiskt perspektiv på new public management och dess konsekvenser. Sociologisk Forskning. 59, 1–2 (juni 2022), 31–53. DOI:https://doi.org/10.37062/sf.59.22467.