[1]
Wågby Gräfe, A. 2022. Den sociala meningen med barns delaktighet i vårdnads-, boende- och umgängesprocesser. Sociologisk Forskning. 59, 1–2 (juni 2022), 177–202. DOI:https://doi.org/10.37062/sf.59.23212.