[1]
Persson Thunqvist, D. 2022. Altruismens kollektiva former: Om altruistiska ”yrkeshjältar” utifrån Durkheim. Sociologisk Forskning. 59, 1–2 (juni 2022), 55–73. DOI:https://doi.org/10.37062/sf.59.23430.