[1]
Granberg, M. 2022. Ekonomisk form och den ömsesidiga konstitueringen av ojämlika sociala relationer. Sociologisk Forskning. 59, 1–2 (juni 2022), 75–99. DOI:https://doi.org/10.37062/sf.59.23509.