[1]
Lundberg, A., Lindberg, A. och Muftee, M. 2022. ”Även om du är analfabet så antar jag att du ändå har en tidsuppfattning som alla andra.”: En kvalitativ analys av temporala motsättningar i svensk asylbyråkrati. Sociologisk Forskning. 59, 3 (dec. 2022), 253–278. DOI:https://doi.org/10.37062/sf.59.23570.