[1]
Alm, S. 2022. Social inkludering och inställning till omfördelning: Kvinnors attityder i en historisk brytningstid. Sociologisk Forskning. 59, 3 (dec. 2022), 279–298. DOI:https://doi.org/10.37062/sf.59.23870.