[1]
Edlund, J., Eldén, S., Wästerfors, D. och Sohl, L. 2022. Att bedriva sociologisk forskning i en tid av byråkratiserad etikprövning. Sociologisk Forskning. 58, 4 (feb. 2022), 455–466. DOI:https://doi.org/10.37062/sf.58.23907.