[1]
Ekström, V. och Hvenmark, J. 2023. Ett pris man får betala? Om kvalitet i socialtjänstens arbete med skyddat boende. Sociologisk Forskning. 59, 4 (mar. 2023), 447–471. DOI:https://doi.org/10.37062/sf.59.24131.