[1]
Nelson, K. 2022. Fyra generaliserade steg i lärandeprocessen: En vardagssociologisk betraktelse över gitarrspelande och sociologi. Sociologisk Forskning. 59, 1–2 (juni 2022), 233–243. DOI:https://doi.org/10.37062/sf.59.24248.