[1]
Lundqvist, Åsa 2022. Sociologförbundet har ordet: Ordföranden har ordet. Sociologisk Forskning. 59, 1–2 (juni 2022), 229–230. DOI:https://doi.org/10.37062/sf.59.24257.