[1]
Forskning, S. 2022. Förbundets nya styrelse. Sociologisk Forskning. 59, 1–2 (juni 2022), 231. DOI:https://doi.org/10.37062/sf.59.24258.