[1]
Holmqvist, D. 2023. Feminism och konvivialitet. Samexistens, oenighet, hopp. Gleerups, 2023: Lena Martinsson & Diana Mulinari (red.) . Sociologisk Forskning. 60, 1 (juni 2023), 107–109. DOI:https://doi.org/10.37062/sf.60.25223.