[1]
Persson, M. och Ståhl, C. 2023. Den nya redaktionen har ordet. Sociologisk Forskning. 60, 1 (juni 2023), 3–4.