[1]
Linnell, M. 2023. Livet från den ljusa sidan: Sociologi och föreställningen om det radikalt annorlunda. Sociologisk Forskning. 60, 3-4 (dec. 2023), 327–351. DOI:https://doi.org/10.37062/sf.60.25403.