[1]
Holmqvist, M. 2024. Eliterna och företagsekonomiseringen av Sverige. Sociologisk Forskning. 61, 1 (maj 2024), 111–114. DOI:https://doi.org/10.37062/sf.61.25477.