[1]
Persson, M. och Ståhl, C. 2023. Sociologisk Forskning ger ut sin 60:e årgång!. Sociologisk Forskning. 60, 2 (okt. 2023), 121–123. DOI:https://doi.org/10.37062/sf.60.25480.