[1]
Ginnerskov, J. 2023. Mot disciplinens kärna! : Från sociologiska paradigm till sociologididaktik. Sociologisk Forskning. 60, 2 (okt. 2023), 141–144. DOI:https://doi.org/10.37062/sf.60.25482.