[1]
Ferm, L. 2023. Sociologins framtid och blick : En intervju med juniora sociologer. Sociologisk Forskning. 60, 2 (okt. 2023), 125–139.