[1]
Hansson, E. 2024. ”Varje timme i bassängen räknas”: Idrottslärares erfarenheter av simundervisning i svensk grundskola. Sociologisk Forskning. 61, 2 (juli 2024), 145–169. DOI:https://doi.org/10.37062/sf.61.25798.