[1]
Wettergren, Åsa 2024. Sociologins samtid och framtid, en personlig betraktelse. Sociologisk Forskning. 61, 2 (juli 2024), 243–245. DOI:https://doi.org/10.37062/sf.61.26302.