[1]
Wallinder, Y. 2024. Bengtsson, B. & Grander, M. Bostadsfrågan som politik och intressekamp, 2023. Sociologisk Forskning. 61, 2 (juli 2024), 233–236. DOI:https://doi.org/10.37062/sf.61.26303.