(1)
Forsberg, H. Valet Av Utbildning På Gymnasiemarknaden I Socialt Tillbakasatta områden. SoFo 2018, 55, 23-52.