(1)
Wennerhag, M.; Elgenius, G. Förändring Och Kontinuitet I Det Svenska Politiska Landskapet: Politisk-Sociologiska Perspektiv inför Valet 2018. SoFo 2018, 55, 121-138.