(1)
Dahlstedt, M.; Eliassi, B. Slaget Om Hemmet: Värden, utanförskapanden Och förorten Som Folkhemmets Periferi. SoFo 2018, 55, 203-223.