(1)
Sörbom, A. Från Snack till Organiserade nätverk: Om Tankesmedjors Arbete för Att värva Andra för Sina idéer. SoFo 2018, 55, 365-387.