(1)
Muftee, M. Vidarebosättning, Sverigeprogram Och föreställningen Om Den ”passiva flyktingen”. SoFo 2017, 54, 111-132.