(1)
Holmberg, T.; Sjöstrand, G. Sociologförbundet Har Ordet: Sociologförbundets Arbete Med ämnes- Gymnasielärarutbildningen. SoFo 2017, 54, 133-134.