(1)
Kvarnlöf, L. Emergens I Meads Sociologi: Process, Interaktion Och Det Sociala Livets Villkor. SoFo 2016, 53, 227-245.