(1)
Lindell, J. Social Reproduktion I Värmland: Klass, Utbildning Och Livsstil. SoFo 2016, 53, 289-306.