(1)
Wide, S. Sociologförbundet Har Ordet: Rapport från Nordiska sociologförbundets 28:E Konferens I Helsingfors 11–13 Aug 2016. SoFo 2016, 53, 339-339.