(1)
Johansson, S.; Arvidson, M. Att bekämpa Det Onda Eller främja Det Goda: Fyra Verksamhetsperspektiv På Individer I våldsbejakandemiljöer Samt Preventionsarbete Runt Dessa. SoFo 2016, 53, 345-370.