(1)
Carstensen, G.; Frank, A.; Wide, J. Leva Som Man lär? En Studie Av spänningsfältet Mellan Genusvetande Och genusgörande. SoFo 2016, 53, 397-419.