(1)
Börjesson, M. Sociala Kartor över Utbildningslandskapet: Installationsföreläsning, Professuren I Utbildningssociologi Vid Uppsala Universitet, 11 November 2015. SoFo 2016, 53, 421-437.