(1)
Aspers, P. MINNESORD: Att Leva Livet I Livets sfärer Hans L. Zetterberg 1927–2014. SoFo 2015, 52, 85-87.