(1)
Svallfors, S. Sociologförbundet Har Ordet: Att vårda Sina Fiender. SoFo 2015, 52, 203-203.