(1)
Andersson Cederholm, E.; Sjöholm, C. Att Leva Och sälja Sin dröm: Livsstilsföretagaren Mellan Familjeliv, Marknadoch Politisk Retorik. SoFo 2014, 51, 137-156.