(1)
Redaktionen. Sociologförbundet Har Ordet. SoFo 2013, 50, 85-86.