(1)
Aspers, P. Sociologförbundet Har Ordet: Verksamhetsberättelse Sveriges Sociologförbunds Styrelse 2010-2012. SoFo 2012, 49, 85-86.