(1)
Kenndal, R. Flerspråkighet I Ett Globaliserat samhälle: Uppfattningar Om minoritetsspråket Som Framtidsresurs. SoFo 2011, 48, 27-50.