(1)
Ring, M. Sociologförbundet Har Ordet: En Kort lägesrapport från Sociologförbundets kassör. SoFo 2011, 48, 119-119.