(1)
Berg, L.-E. Att Inte spänna kärran framför hästen: Precisering Av Meads ”rollövertagande”. SoFo 2010, 47, 5-23.