(1)
Aspers, P. Sociologförbundet Har Ordet. SoFo 2010, 47, 119-120.