(1)
Westerstrand, J. Kung slår Dam: Våldsforskningsmetodologi I Ett våldsamt jämställt Sverige. SoFo 2010, 47, 5-34.