(1)
Dahlstedt, M. Hårda Nypor för Ett Mjukt samhälle? Om Medialisering Och Rasifiering I Utspelspolitikens Sverige. SoFo 2010, 47, 35-56.