(1)
CassegÄrd, C. Lek Och Empowerment: De Alternativa Rummens Roll I Sociala rörelser. SoFo 2010, 47, 49-72.