(1)
Nordvall, H. Publikdragande Namn Eller Aktivistermed Drag I? Om Symboliskt Kapital Som Maktresurs I Den Globala rättviserörelsens Lokala Organiseringsarbete. SoFo 2010, 47, 73-97.