(1)
Redaktionen. Sociologförbundet Har Ordet. SoFo 2010, 47, 95-96.