(1)
Parker, V.; Lööf, L.; Kåreholt, I. After Work: En Longitudinell Studie I arbetsmiljöns långsiktiga Inverkan På Sambandet Mellan Socioekonomisk Position Och äldres ohälsa. SoFo 2010, 47, 5-30.